Prečítajte si zvyšok príspevku »

Comments Komentáre sú deaktivované

Comments Komentáre sú deaktivované

Na štvrtú veľkonočnú nedeľu sa niekoľko desiatok farníkov z radov mládeže aj stáreže vybralo na “cestu do Emauz” – veľkonočnú pútnickú pobožnosť spojenú s rozjímaniami nad veľkonočnými udalosťami. Cieľom nášho putovania bola susedná farnosť Sučany, kde sme ukončili pobožnosť krátkou adoráciou. Za otvorenie sučianskeho kostola ďakujeme pánovi farárovi P. Pečkovi a kostolníčke Monike.

Comments Komentáre sú deaktivované

Comments Komentáre sú deaktivované

Comments Komentáre sú deaktivované


podelme_sa_v_roku_2016
Pre viac fotografií prejdite na Fotogalériu.

Comments Komentáre sú deaktivované

Kázne pri sv. omšiach od 15. do 19. februára (pondelok až piatok) 2016 o Božom milosrdenstve podľa obrazu Božieho milosrdenstva od sestry Faustíny predniesol dp. Rudolf Michút, kaplán vo farnosti Martin-Mesto.

Pre viac fotografií prejdite na Fotogalériu.

Comments Komentáre sú deaktivované

Na fašiangovú sobotu, 6. februára 2016, zorganizovali iniciatívne rodiny farnosti v Miestnom kultúrnom stredisku (MKS – bývalá škôlka) v “starých” Turanoch “farské fašiangové stretnutie rodín”, so začiatkom o 17.00. Hlavný program tvorila praženica, tombola a vtipný “kultúrny program”, ktorý si pripravili naši birmovanci pod vedením animátorky Janky Sigulovej. Program pokračoval tanečnou zábavou a priateľským posedením prítomných rodín spojeným s rozhovormi.

Ostatné obrázky vo Fotogalérii …

Comments Komentáre sú deaktivované

Ako každý rok, aj tentoraz sa uchádzame o 2% z Vašej zaplatenej dane pre Spolok katolíckeho domu v Turanoch. Minulý rok sme takto získali pre farnosť 399,51 €, čo bolo síce viac ako v r. 2014 (325,93 €), ale menej ako v predošlých rokoch, ale napriek tomu to bola pre farnosť významná suma, ktorú sme použili na podporu farských aktivít, okrem iného sme v Katolíckom dome vymenili jednu pokazenú plynovú gamatku.
Prečítajte si zvyšok príspevku »

Comments Komentáre sú deaktivované


V nedeľu 13. decembra 2015 otvoril diecézny biskup Mons. Tomáš Galis na žilinskej katedrále Bránu milosrdenstva.
Prechodom cez túto bránu (hlavný vchod kostola) môžeme za obvyklých podmienok (modlitba Otče náš, Vyznanie viery, svätá spoveď, vylúčenie trvalej záľuby k akémukoľvek hriechu, aj k ľahkému, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) získať úplné odpustky pre seba, alebo pre duše v očistci. Chorí a nevládni môžu tieto odpustky získať aj doma.

Comments Komentáre sú deaktivované